ត្រៀមខ្លួនអោយហើយទៅ អ្នកដែលបានប្រើហិង្សាលើ បណ្ឌិត ស៊ុយ សារ៉េត…

កូនស្រីរបស់លោកបណ្ឌិត ស៊ុយ សារ៉េត បានដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ (ដោយមានមេធាវីតំណាងដោយអាណត្តិ ​គឺលោកមេធាវី​​ ឈី សម្បត្តិ) ទៅឯកឧត្តម​ ឧត្តមសេនីយ៍​ ជួន សុវណ្ណ ដើម្បីប្តឹង​អ្នកដែលបានបង្កហិង្សាទៅលើឪពុករបស់ខ្លួន​កាលពីថ្ងៃទី១១កន្លងទៅ។ ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងនេះ គឺផ្អែកទៅតាម រូបថត និងវីឌីអូរបស់សាធារណ:ជនបានថត។
សូមមើលពាក្យបណ្តឹងខាងក្រោម៖