ថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម

ថ្នាំជួយបន្ថយរោគទឹកនោមផ្អែម ៖​ របៀបផ្សំថ្នាំ៖ ដើមក្លិនទា ៦ខាំ ស្លឹកម៉ៃសាក់ ៦ខាំ ស្លឹក ឬដើមភ្លូ ៦ខាំ ស្លឹក ឬដើមទៀបបារាំង ៦ខាំ ដើមទទឹម ១គីឡូក្រាម លាយចូលគ្នាស្ងោរជាមួយទឹក ១កំសៀវ ផឹកជាប្រចាំធម្មតា។ ប្រភព៖ kongheananvantagedisadvantage៖​ ** សូមពិនិត្យ និងពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឱ្យបានច្បាស់លាស់ និងអស់លទ្ធភាពជាមុន។ វិធីនេះអាចប្រើសាកល្បងនៅពេលដែអ្នកមិនមានជម្រើសផ្សេង។**
១ ដើមក្លិនទា
២ ស្លឹកម៉ៃសាក់
៣ ស្លឹកភ្លូ
៤ ដើមទាបបារាំង
៥ ដើមទទឹម