អគ្គិភ័យលេបត្របាក់ព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រកាតូលីក Notre-Dame cathedral នៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង

អគ្គិភ័យលេបត្របាក់ព្រះវិហារប្រវត្តិសាស្ត្រកាតូលីក Notre-Dame cathedral នៅក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងខណៈនេះ​ ដោយស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរ។ ព្រះវិហារនេះមានអាយុកាល850ឆ្នាំមកហេីយ​ ដែលជាទីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់អ្នកទេសចរ។ ផ្នែកខ្លះបានរលំបាក់ធ្លាក់ដោយភ្លេីងឆេះគួរអោយសោកស្តាយ​ ..BBC ប្រភព៖ Aplus Cooc