ម្នាក់ទៀតហើយ team មេម៉ាយ! មេម៉ាយស្រស់ស្អាតម្នាក់ បានបង្ហោះរូបថតមុន និងក្រោយលែងលះប្តី និងបាននិយាយថា….

បន្ទាប់ពីមេម៉ាយរូបស្រស់ ដែលមានគណនីហ្វេសបុកឈ្មោះ Mo Noch Ja បានបង្ហោះរូបថតមុន និងក្រោយ លែងប្តី ធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង ដោយសារតែក្រោយពេលលែងលះគឺសិចស៊ីជាងមុន និងបាននិយាយថា មានភាពសប្បាយរីករាយ មានឈ្មោះមេម៉ាយដ៏ដែលចឹងលេងម៉ាសប្បាយតាមចិត្តដែលខ្លួនចូលចិត្តមិនខ្វល់ទៀតទេនៅម្នាក់ឯងស្រួលចិត្ត។ ឥឡូវនេះមានអ្នកមេម៉ាយស្រស់ស្អាតម្នាក់ទៀតហើយ ឈ្មោះហ្វេសបុក Oun Tey បានបង្ហោះហ្វេសបុកថា៖ មេម៉ាយមានអីមិនល្អសំខាន់រស់នៅដោយមានក្ដីសុខ។ ត្រូវអត់ team មេម៉ាយ។ខាងក្រោមនេះជារូបភាពជាច្រើនរបស់គាត់៖

យោងតាមហ្វេសប៊ុកដែលមានឈ្មោះថា Mo Noch Ja គាត់គឺជាស្រ្តីមេម៉ាយម្នាក់ដែលបានបែកបាក់គ្រួសារហើយនៅក្នងពេលថ្មីនេះដែរនាងបានបង្ហោះសានៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់ខ្លួនថា “មិត្តភក្ថិដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំពីមុនពេលឃើញខ្ញុំឥលូវគេសួរថាសុិចសុីជាងមុនមេសណុចឥលូវ…សំនួរចាក់ដោត ពីមុនមានគ្រួសារខ្ញុំធ្វើខ្លួនបែបធម្មជាតិជាប្រពន្ធជាម្ដាយរបស់កូនមិនសូវហ៊ានធ្វើអ្វីលើសទេ តែឥលូវមិនដូចមុនទេល្អត្រឹមត្រូវនៅចុងក្រោយមានឈ្មោះមេម៉ាយដ៏ដែលចឹងលេងម៉ាសប្បាយតាមចិត្តដែលខ្លួនចូលចិត្តមិនខ្វល់ទៀតទេនៅម្នាក់ឯងស្រួលចិត្ត។ប្រភព៖ Monochja