ស្ដាយខ្លាំងណាស់!!! ស្តាយឈាមអ្នកម្តាយ ស្តាយកាយស្តាយចិត្ត ដែលខំប្រសូត្រកូន ដោយកំលាំងហ្នឹងលោហិត មិនគួរណាបានកូនដើរប្រាស់ចាកកន្លងធ៍មបែបនេះសោះ ធនធានយុវជន យុវត្តីកំពុងបែកស្លុយមួយចំនួន….(មានវីដេអូ)

ស្តាយឈាមអ្នកម្តាយ ស្តាយកាយស្តាយចិត្ត ដែលខំប្រសូត្រកូន ដោយកំលាំងហ្នឹងលោហិត មិនគួរណាបានកូនដើរប្រាស់ចាកកន្លងធម៏បែបនេះសោះ ធនធានយុវជន យុវត្តីបែកស្លុយមួយចំនួន កំពុងតែភ្លើតភ្លើនឈ្លក់វង្វេងហ្នឹងវប្បធម៏បែកស្លុយរបស់ពួកគេ ដោយមិនបានគិតពីអនាគត នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបស់ខ្លួន ថាថ្ងៃទៅមុខពួកគេហ្នឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ​ទេ។

សុំប្អូនៗមួយចំនួនគិតអោយបានច្បាស់ មុនហ្នឹងសំរេចចិត្តដើរផ្លូវបែកស្លុយ វាគ្មានអនាគតសំរាប់ប្អូនៗនុះទេ វាមានតែបំផ្លាញជីវិតប្អូន នឹងគ្រួសាររបស់ប្អូន មិនអោយមានក្តីសុខបានទៅវិញទេ កែខ្លួនទៅប្អូនៗ កែពីទំពាំងស្អុយ មកធ្វើជាធនធានមនុស្សល្អរបស់សង្គមយើងវិញទៅ កុំអោយមានការសោកស្តាយទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្អូនណា៕ ប្រភពៈ កូន ខ្លាតូច ប្រភព៖ Khmernews

Posted by កូន ខ្លាតូច on Tuesday, 16 October 2018