ករណីបងប្អូនមកទិញ បន្លែ ត្រីសាច់ នៅផ្សារដេីមគ ហេីយសង្ស័យថាមានសាធាតុគីមី រឺ សង្សយ័ថាមានសាធាតុ ហាមឃាត់ សូមអញ្ជេីញមកទីស្នាក់ការផ្សារ ដេីម្បីអោយមន្ត្រីកាំកុងត្រូល ត្រួតពិនិត្យជូន

ព្រឹកថ្ងៃទី 3-10-2018 យេីងបន្តអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថភាព ចំណីអាហារ ត្រី សាច់ នៅក្នុងផ្សារដេីមគ ក្រោមការដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម លឿង រដ្ឋា អគនាយករង កាំងកុងត្រូល ៕ គណកម្មការផ្សារដេីមគ សូមជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ក្នុងករណីបងប្អូនមកទិញ បន្លែ ត្រីសាច់ នៅផ្សារដេីមគ ហេីយសង្ស័យថាមានសាធាតុគីមី រឺ សង្សយ័ថាមានសាធាតុ ហាមឃាត់ សូមអញ្ជេីញមកទីស្នាក់ការផ្សារ ដេីម្បីអោយមន្ត្រីកាំកុងត្រូល ត្រួតពិនិត្យជូន ដែលប្រចាំការនៅទីស្នាក់ការផ្សារ រឺ ទំនាក់ទំនងមកលេខ Tel:016206444 & 077 555547 សូមអរគុណ ប្រភព៖ Chhuon Chhayarith