រូបភាពអស់ទាំងនេះហើយ សុទ្ធសឹងតែជាស្នាដៃដ៏សាហាវ របស់លោកបងចោរឆក់ ដែលធ្វើឲ្យមានអ្នករបួស អ្នកស្លាប់ជាច្រើននាក់ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

រូបភាពអស់ទាំងនេះហើយ គឺជាស្នាដៃដ៏សាហាវ របស់លោកបងចោរឆក់ មានរបួសមានស្លាប់ ពេលគេចាប់បាន​ឃើញគេវ៉ៃ សែនអាណិតចិត្តមិនដាច់​ ដល់ពេលឃើញរូបភាពអស់ទាំងនេះ គេវ៉ៃក្បែរងាប់ វាសមហ្នឹងទង្វើរថោកទាបរបស់ពួកអស់លោកហើយ វ៉ៃចុះមានកំលាំងមានកាយសម្បទារឹងមាំដូចគេឯងដែរ មិនចេះតស៊ូក្នុងជីវិតទេ អត់ឃ្លានតែរបស់ទ្រព្យធន់គេ មានខួរក្បាលគិតអត់អស់ លោកគេរកដោយកំលាំងញើសឈាមគេ តើគេវេទនាប៉ុណ្ណា ដើម្បីជីវិតគ្រួសាគេ មិនមែនទុកសំរាប់ពួកអ្នកឯងឆក់នុះទេអារនក៕